ADR

ADR

Formació dirigida als professionals del sector del transport de mercaderies per carretera que necessitin obtenir el certificat de conductor de mercaderies perilloses.

Hi ha quatre tipus d’autoritzacions ADR:
Bàsica que permet portar qualsevol matèria perillosa, excepte explosius o radioactius, en vehicles que no sigui cisterna
Cisterna que permet portar camions cisterna
Explosius que permet portar matèries o mercaderies explosives
Radioactius que permet portar matèries o mercaderies radioactives

Un cop s’obté l’autorització ADR cal renovar-la cada 5 anys.


ADR – MERCADERIES PERILLOSES

Obtenció Curs Bàsic i Ampliació especialitzacions Cisternes, Explosius o Radioactius.


ADR Bàsic: Obtenció i Renovació.
Especialització ADR Cisterna: Obtenció i Renovació.
Especialització ADR Explosius: Obtenció i Renovació.
Especialització ADR Radioactius: Obtenció i Renovació.

DIRIGIT A:
Professionals del sector del transport de mercaderies per carretera que necessitin obtenir el certificat de conductor de transport de mercaderies perilloses bàsic amb les diferents especialitats.

OBJECTIUS:
Aplicar la legislació vigent per al transport de mercaderies perilloses per carretera.
Formar els conductors i ensenyar-los actuar en cas d’emergència.
Preparar els alumnes per obtenir el certificat de formació del conductor en mercaderies perilloses de les especialitats bàsic, cisternes, explosius o radioactius pels exàmens oficials convocats per la Prefectura Provincial de Trànsit.

CONTINGUTS:
Normativa, nocions bàsiques de química, classificació de les matèries perilloses, senyalització de vehicles i mercaderies, envasos i embalatges, documentació, tipus de vehicles i equipaments especials, conducció de vehicles, operació de càrrega i descàrrega, actuació en cas d’avaria o accident, pràctica d’extinció d’incendis, primers auxilis, construcció de cisterna, explosius.


Vols més informació? Contacta amb nosaltres CONTACTAR


Altres cursos especialitzats