CAP

CAP

El Certificat d’Aptitud Professional està dirigit als professionals del transport de mercaderies i viatgers


Formació CONTÍNUA
Curs de 35 hores de teòrica d’assistència obligatòria
Avaluació final sense examen
Es renova cada 5 anys
Han de fer aquest curs les persones amb el permís expedit abans de les dates assenyalades i en funció de l'últim número del permís de conduir, dins dels següents terminis:

Transport de Passatgers: Permís expedit abans de l’11/09/08
Acabat en 1 o 2 : Abans del 10 de setembre de 2011
Acabat en 3 o 4 : Abans del 10 de setembre de 2012
Acabat en 5 o 6 : Abans del 10 de setembre de 2013
Acabat en 7 o 8 : Abans del 10 de setembre de 2014
Acabat en 9 o 0 : Abans del 10 de setembre de 2015

Transport de Mercaderies: Permís expedit abans de l’11/09/09
Acabat en 1 o 2 : Abans del 10 de setembre de 2012
Acabat en 3 o 4 : Abans del 10 de setembre de 2013
Acabat en 5 o 6 : Abans del 10 de setembre de 2014
Acabat en 7 o 8 : Abans del 10 de setembre de 2015
Acabat en 9 o 0 : Abans del 10 de setembre de 2016


Formació INICIAL
Curs d’assistència obligatòria de 130 hores de teòrica i 10 hores de pràctica
Examen teòric de 100 preguntes tipus test
Cada 5 anys s’ha de realitzar la formació contínua


AMPLIACIÓ (de mercaderies a viatgers o a la inversa)
Curs d’assistència obligatòria de 32,5 hores de teòrica i 2,5 hores de pràctica
Avaluació final sense examen
Cada 5 anys s’ha de realitzar la formació contínua


El REIAL DECRET 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

Calendari exàmens CAP 2017

Examen 20 de gener 2017 - Període d'inscripció de l'1 al 20 de desembre 2016

Examen 17 de març 2017 - Període d'inscripció de l'1 al 20 de febrer 2017

Examen 19 de maig 2017 - Període d'inscripció de l'1 al 20 d'abril 2017

Examen 14 de juliol 2017 - Període d'inscripció de l'1 al 20 de juny 2017

Examen 15 de setembre 2017 - Període d'inscripció de l'1 al 20 d'agost 2017

Examen 10 de novembre 2017 - Període d'inscripció de l'1 al 20 d'octubre 2017 

 

FORMACIÓ INICIAL de mercaderies o viatgers
FORMACIÓ CONTINUA
AMPLIACIÓ

DIRIGIT A:
Professionals del sector del transport de mercaderies o viatgers.

OBJECTIUS:
Conèixer les característiques de la cadena cinemàtica per optimitzar la seva utilització.
Conèixer les característiques tècniques i el funcionament dels dispositius de seguretat i tacògraf.
Poder optimitzar el consum de carburant.
Conèixer l’entorn social del transport per carretera i la seva reglamentació.
Tenir consciència dels riscos de la carretera i els accidents de treball.
Tenir consciència de la importància de l’aptitud física i mental.
Tenir capacitat per avaluar situacions d’emergència.

CONTINGUTS:
Formació avançada sobre conducció racional basada en les normes de seguretat.
Aplicació de la Reglamentació.
Salut, seguretat viària i mediambiental, servei, logística. 


Formació Bonificada Informa't al 872 08 10 10
Vols més informació? Contacta amb nosaltres CONTACTAR


Altres cursos especialitzats