Persones Grans


Quan ens fem grans hem de ser conscients que les nostres facultats es veuen afectades en tots els àmbits de la vida.

Per tant, la mobilitat per les vies públiques tant de conductors, passatgers o vianants també es veu afectada per la pèrdua progressiva de visió i oïda, la pèrdua de velocitat mental i la disminució de la flexibilitat i mobilitat del cos. També pot influir la ingesta de medicaments , que en moltes ocasions presenten efectes secundaris incompatibles amb la conducció.

A FOR VIA Formació Viària t’ajudem, amb formadors especialitzats, a prendre consciència en aquesta nova etapa de la vida per no entrar en factors de risc sense ser-ne conscients i fomentant l'envelliment actiu i saludable de la gent gran.


DIRIGIT A:
Persones grans

OBJECTIUS:
Que les persones grans siguin capaces de valorar la seguretat de les accions que es produeixen a la via pública, ja siguin pròpies com de l’entorn; percebre i seleccionar els estímuls significatius i adaptar-hi la seva conducta; conèixer i valorar les capacitats actuals que tenen per afrontar les situacions que planteja el trànsit, i valorar i reconèixer la influència que exerceixen sobre les altres persones.

CONTINGUTS:
Presentació del curs i objectius a aconseguir.
Adaptació del coneixement i l’experiència a la situació personal actual.
Anàlisi final per avaluar els objectius aconseguits.


Vols més informació? Contacta amb nosaltres CONTACTAR


Altres cursos especialitzats