Tacògraf

Tacògraf

Formació dirigida a professionals del transport per carretera.

Els conductors professionals apendran a  interpretar correctament la nova normativa, respectar els temps màxims de conducció, temps mínims de descans i l’ús total del dia a dia del tacògraf digital, eina obligatòria pels vehicles industrials de nova generació. 

Amb l'ús correcte del tacògraf es millora la planificació del transport i es poden evitar sancions. 

 


Modificació legislativa, Reglament (U.E.) número 165/2014 del parlament Europeu i del consell del 4 de febrer de 2014, relatiu als Tacògrafs en el transport per carretera.


Aplicació Obligatòria a partir del 5 de març del 2014 i destinats a totes les empreses de transport de mercaderies i viatgers per carretera obligades a la utilització del Tacògraf analògic com digital.

Article 33 punt 1 del reglament, Les empreses de transport hauran de garantir que els seus conductors rebin la formació i les instruccions adequades pel que fa al correcte funcionament dels Tacògrafs. Duran a terme comprovacions periòdiques per assegurar-se de que els conductors l’utilitzen correctament.

Article 33 punt 3 del reglament, Les empreses seran responsables de les infraccions al Reglament pel que fa a les normes d’utilització i temps de conducció i descans comeses per els conductors.

Aquesta responsabilitat es condiciona o s’eximeix de la mateixa quan les empreses aporten als conductors la formació adequada, no remuneren als conductors per l’ús indegut dels Tacògrafs i realitzen els controls regulars sobre l’aplicació de la norma.

DIRIGIT A:
Tots els professionals del transport de mercaderies o passatgers.

OBJECTIUS:
Informar sobre les legislacions nacionals i internacionals.
Analitzar la normativa del tacògraf que afecta els conductors i les empreses.
Analitzar el barem sancionador del Ministeri de Foment i Transport.
Assolir els coneixements per al correcte maneig i funcionament.

CONTINGUTS:
Informació sobre les legislacions nacionals i internacionals.
Jornada de treball, temps de conducció i descans.
Competències i responsabilitats. Administracions. Empresaris. Conductors.
Diferències entre tacògraf analògic i digital.
Components del tacògraf, funcionament del mode operatiu i del mode empresa.
Conceptes bàsics, interpretació de pictogrames, explicacions dels menús.
Gestió de la informació. Bolcat, verificació, emmagatzematge, transmissió, gestió i anàlisi.


Formació Bonificada Informa't al 872 08 10 10
Vols més informació? Contacta amb nosaltres CONTACTAR


Altres cursos especialitzats