Empresa Certificada

Empresa Certificada

Política de Qualitat

FOR VIA Formació Viària és una empresa dedicada a la formació per a l’obtenció de permisos de conducció de vehicles a motor, llicències de conducció i cursos de Sensibilització i Reeducació Viària, que té com a objectiu principal proporcionar als seus clients serveis de qualitat en els quals poder confiar i donar una resposta fiable, que satisfaci plenament les seves expectatives.


FOR VIA Formació viària està certificada en el Sistema de Gestió de Qualitat, segons la NORMA UNE EN ISO 9001 des del 29 d'agost de 2008 i en el Sistema de Gestió de la Seguretat Viària, segons la NORMA UNE EN ISO 39001 des del 4 de desembre de 2015.

 

Què és la certificació ISO 9001?

La norma ISO 9001 és l’estàndard de qualitat reconeguda en tots els sectors a nivell internacional. Es fonamenta en la millora continua dels procediments i permet demostrar el compromís d’una organització amb la qualitat del seu producte o servei i la satisfacció del client.

 

Què és la certificació ISO 39001?

La Norma ISO 39001 Sistemes de Gestió de la Seguretat Viària, d'aplicació tant per a entitats públiques i privades que interactuen amb el sistema viari, és una eina que permet ajudar a les organitzacions a reduir, i en última instància, eliminar la incidència i risc de les morts i ferides greus derivades dels accidents de trànsit. Aquest enfocament pot permetre un ús més efectiu del sistema viari des del punt de vista dels resultats desitjats.

Política de Qualitat Política de Qualitat


Certificats ISO 9001 i ISO 39001 Certificats ISO 9001 i ISO 39001